SAVOTTA

Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAVOTTAn ensisijaisena tehtävänä on valvoa kaikkien Savonian opiskelijoiden etuja. Lisäksi tehtäviin kuuluu opiskelijaedustajien valinta ammattikorkeakoulun hallintoelimiin sekä erilaisten jäsenpalvelujen tarjonta. SAVOTTA toimii yhteistyössä koulutusyksiköissä toimivien koulutusalajärjestöjen eli opiskelijayhdistysten kanssa. KUTOP toimii SAVOTTAn yhteistyökumppanina, ja KUTOPin ylläpitämä PiSTE yhtenä sen jäsenpalvelupisteenä.

The primary mission of the Student Union SAVOTTA is supervision of Savonia's students' interests. Moreover, SAVOTTA chooses the student representatives to the administrative organs of Savonia and provides several services to the members. SAVOTTA works in close collaboration with the student associations of the different education units. KUTOP is one of the collaborators of SAVOTTA. PiSTE is one of SAVOTTA's membership service points.