Haalarit

Overalls

Tekniikan alan keltaiset opiskelijahaalarit voi ostaa PiSTEeltä.

 

Kuopion Tekniikan alan opiskelijoiden haalarietiketti

 

Kun ostat haalarit syksyllä ennen Tursajaisia:

 • Haalarit otetaan käyttöön vasta Tursajaisissa, eli haalarikastajaisissa
 • Haalareiden muokkaaminen, esim. haalarimerkkien ompelu on kielletty, mutta lahkeiden lyhentäminen sallittu
 

Kun ostat haalarit muuna ajankohtana kuin alkusyksystä ennen Tursajaisia:

 • Haalarit voi ottaa käyttöön rajoituksetta
 

Haalareiden käyttöohje:

 • Haalareita käytetään valtakunnallisissa ja paikallisissa opiskelijatapahtumissa, ellei tätä ole erikseen kielletty pukukoodin vuoksi.
 • Haalarit sidotaan vyötärölle niin, että selässä oleva logo jää näkyville.
 • Haalareita saa käyttää ylös asti puettuina kahdessa tilanteessa: valmistumisen jälkeen tai kun haalarimerkkejä ei mahdu enää vyötärölinjan alapuolelle.
 • Haalareita ei saa pestä, ellet itse ole niiden sisällä. Jos esimerkiksi haalarisi aiheuttavat vakavia hajuhaittoja kanssaopiskelijoille, voi haalarit viedä pesulle pulahtamalla vaikkapa Valkeisenlampeen ne päällä.
 • Enempi on parempi: kerää haalarimerkkejä mahdollisimman paljon. Haalareita on suotavaa koristella myös muillakin tavoin. Logojen päälle ommellaan merkkejä vasta siinä vaiheessa, kun muualle ei mahdu.
 • Haalarimerkit ommellaan käsin, ei liimata.
 • Jos haalareiden omistaja on parisuhteessa toisen ainejärjestön edustajan kanssa, voivat he halutessaan vaihtaa kaistaleet haalareiden lahkeista. Lahkeen voi vaihtaa myös opiskellessaan toista korkeakoulututkintoa. Ahkerimmat voivat puolittaa haalarit ja ommella ne yhteen.
 • Haalarit päällä edustat ammattikorkeakouluasi, tekniikan alan opiskelijoita sekä opiskelijoita yleisesti. Muista käyttäytyä kohteliaasti ja muut huomioon ottaen!

The yellow student overalls can be purchased from PiSTE.  

The overall etiquette for students in the technology field in Kuopio:

 

When you purchase overalls in the fall before Tursajaiset: 

 • Overalls can be used for the first time at Tursajaiset, which is the overall baptism ceremony
 • Alterations to the overalls, such as sewing on patches, are prohibited, but shortening the legs is allowed
 

When you purchase overalls at any other time than at the beginning of fall before Tursajaiset:

 • You can start wearing them without restrictions
 

Instructions for overalls:

 • Overalls are worn at nationwide and local student events unless this is specifically prohibited due to the dress code.
 • The overalls are tied to the waist so that the logo on the back remains visible.
 • Overalls can be worn up to the top in two situations: after graduation or when the overall badges no longer fit below the waistline.
 • Overalls should not be washed unless you are inside them yourself. If, for example, your overalls cause serious odor nuisances to fellow students, you can wash your overalls by taking a swim in for example, Valkeisenlampi with them on.
 • More is better: collect as many overall badges much as possible. It is desirable to decorate overalls in other ways as well. Badges are sewn on top of logos only when there is no room elsewhere.
 • Overall badges are sewn by hand, not glued!
 • If the owner of the overalls is in a relationship with a representative of another subject association, they can change strips from the legs of the overalls. You can also change the overall leg while studying for a second higher education degree. The most diligent people can halve their overalls and sew them together.
 • When you are wearing your overalls, you represent your University of Applied Sciences, technology students, as well as students in general. Be sure to behave politely and with consideration for others!