Jäsenyys

Membership

Jäsenyys

Savonia-ammattikorkeakoulussa tekniikan alan tutkintoa suorittavat opiskelijat saavat Savonian ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAVOTTAn jäseneksi liittymällä myös Kuopion Tekun Opiskelijayhdistys ry KUTOPin jäsenyyden.

 

Jäsenmaksun voi maksaa joko KUTOPin PiSTEellä, Bar & Cafe SAVOTTAssa tai SAVOTTAn verkkosivuilla.

Membership

Students who are completing a bachelor's degree in technology at Savonia University of Applied Sciences can become a member of Kuopion Tekun Opiskelijayhdistys ry KUTOP by joining Savonia University of Applied Sciences' student union SAVOTTA.

The membership fee can be paid either at KUTOP's PiSTE, Bar & Cafe SAVOTTA or on SAVOTTA's website.

Jäsenmaksu

80 euroa 4 lukuvuodesta (240 op) kerralla maksettaessa

27 euroa/lukuvuosi (syys- ja kevätlukukausi)

20 euroa/lukukausi (syys- tai kevätlukukausi)

Opintojen keskeytyessä jäsenmaksu palautetaan pyynnöstä täysiltä vuosilta

Membership Fee

80€ for 4 academic years (240 credits) when paid at once

27€/ academic year (autumn and spring semester)

20€/ semester (autumn or spring)

If studies are interrupted, the membership fee will be refunded for all years upon request

Opiskelijakortti

Kaikki tutkintoa suorittavat opiskelijat saavat amk-opiskelijakortin ilmaiseksi. Tämä opiskelijakortti toimii henkilö-, 

kirjasto- ja tulostuskorttina Savoniassa. Kun maksaa jäsenmaksun, saa korttiin voimassaolotarran, jolloin kortti toimii 

virallisena opiskelijakorttina kaikkialla Suomessa ja oikeuttaa lukuisiin paikallisiin jäsenetuihin ja valtakunnallisiin opiskelija-alennuksiin. Voimassaolotarran noutamisen jälkeen voi ladata puhelimeen myös Pivo-mobiiliopiskelijakortin. 

Jäsenetuja ovat mm: 

Kaikki paikalliset jäsenedut (www.opiskelijankuopio.fi) 

Kaikki valtakunnalliset jäsenedut (esim. KELA-ateriatuki, VR, Matkahuolto) 

Opiskelijakalenteri 

Jäsenhintaiset Finnkinon elokuvaliput 

Tekniikan haalarit jäsenhintaan 

PiSTEeltä opiskelutarvikkeet ja oppikirjat jäsenhintaan 

Bar & Cafe SAVOTTAsta kahvia jäsenetuhintaan 

Student Card

All active students receive a student card free of charge. This student card works as an ID,

and as a library and print card in Savonia.When you pay the membership fee, you will receive a validity sticker on the card, which will make your card workas an official student card throughout Finland and entitles to numerous local membership benefits and nationwide student discounts.

After retrieving the validity sticker, you can also download a Pivo mobile student card to your phone.

Membership benefits include:

All local membership benefits (www.opiskelijankuopio.fi)

All national membership benefits (eg. KELA meal support, VR, Matkahuolto)

Student calendar

Finnkino movie tickets at membership prices

Student overalls at the membership price

Study supplies and textbooks from PiSTE for the membership price

Bar & Cafe SAVOTTA coffee at the membership price

Tietosuoja

Kuopion Tekun Opiskelijayhdistys ry (KUTOP) on sitoutunut suojaamaan jäsentensä yksityisyyttä kulloinkin voimassa olevan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Henkilötietojenkäsittely perustuu ensi sijassa henkilön antamaan suostumukseen liittyen jäsenyyteen, opiskelijaedustajana tai aktiivina toimimiseen tai opiskelijoiden palveluihin. Kuopion Tekun Opiskelijayhdistys ry:n tietosuojaselosteissa on kerrottu tarkemmin, miten, missä ja millä perusteilla henkilötietoja käsitellään. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterinpitäjältä, mitä tietoja hänestä on kerätty. Rekisteröity voi myös halutessaan vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista, oikaisua tai poistoa rekisterinpitäjältäkirjallisella korjausvaatimuksella. Tietosuojaan liittyvien asioiden käsittelyaika on kolme kuukautta (3 kk) lomakkeen vastaanottamis- tai saapumispäivästä. 

Privacy Policy

Kuopio Tekun Opiskelijayhdistys ry (KUTOP) is committed to protecting the privacy of its members in accordance with the current EU general data protection regulation and other applicable legislation. The processing of personal data is primarily based on the person's consent in connection with membership, as a student representative or active participation or student services. The data subject has the right to check with the data controller what information has been collected about him or her.