Kuopion Tekun Opiskelijayhdistys (KUTOP)

Kunniajäsenet

Kuopion Tekun Opiskelijayhdistys ry:n sääntöjen mukaan: “Opiskelijayhdistyksen kokous voi
kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka huomattavalla tavalla on edistänyt opiskelijayhdistyksen
tarkoitusperiä tai jolle opiskelijayhdistys haluaa erityisesti osoittaa kunnioitustaan.”

Kuopion Tekun Opiskelijayhdistys ry:n 22.11.2016 pidetyssä sääntömääräisessä yhdistyksen
vuosikokouksessa on päätetty kutsua kunniajäseneksi seuraavat henkilöt:

1) Kuopion Tekun Opiskelijayhdistys ry:n perustava hallitus:
Viljo Kumpulainen, Markku Martikainen, Timo Venho, Pekka Vornanen, Anna-Riikka Vuorikari,
Juhani Paavolainen, Ari Reinikainen ja Esa Kauppinen


2) Toiminnanjohtaja Teija Koivuselkä

KUOPION TEKUN OPISKELIJAYHDISTYS RY- KUTOP HISTORIA

Kuopion Tekun Opiskelijayhdistys ry KUTOP perustettiin 21.5.1986 valvomaan Kuopiossa opiskelevien tekniikan opiskelijoiden etuja ja tarjoamaan jäsenpalveluita opiskelijoille. Tekniikan opiskelijat liittyivät jäseneksi Kuopion Tekun Opiskelijayhdistykseen, joka oli jäsenenä Tekniikan alan opiskelijoiden valtakunnallisessa etujärjestössä Suomen Tekniikan Opiskelijoiden Liitto (STOL) ry:ssä.

Yhdistyksen varsinaiseksi toiminnaksi määriteltiin koulutuspoliittinen, sosiaalipoliittinen, kansainvälisyys-, liikunta-, huvi- ja kulttuuri- sekä tiedotustoiminta. Varsinaisen toiminnan tukemiseksi kesällä 1986 aloitettiin retkeilymajan pitäminen Tekman Tuki ry:n opiskelija-asuntolassa ja myöhemmin syksyllä ruokala-kahvion sekä kirjakauppa-monistamon ylläpitäminen Opistotiellä. Ruokailu oli tällöin opiskelijoille maksutonta, opiskelijaliikunta pakollinen oppiaine, oppilaitoksesta valmistui teknikoita sekä insinöörejä ja oppilaitoksen nimi oli Kuopion teknillinen oppilaitos. Yhdistyksen toimintaa aloitettaessa alkukäyttöpääomana oli hallituksen jäsenten henkilökohtaisesti takaama luotollinen pankkitili, josta voitiin kuitenkin luopua jo ensimmäisen vuoden lopussa. Opiskelijayhdistyksen toiminnan päälinjoista oli päättämässä opiskelijayhdistyksen kokouksen ohella myös opiskelijoiden keskuudestaan vaaleilla valitsema valtuusto, johon kuului 19 varsinaista jäsentä sekä 5 varajäsentä. Valtuuston toiminta lakkautettiin v. 2001. Hallitukseen on kuulunut puheenjohtaja sekä 4-10 jäsentä ja hallituksen toiminta on ollut aktiivista koko yhdistyksen toiminta-ajan.

Ammattikorkeakoulun tehdessä tuloaan KUTOP oli vuonna 1993 mukana perustamassa Suomen ammattikorkeakoulujen ja Ammatillisten oppilaitosten opiskelijat (SKAALA) ry:tä kaikkien ammattikorkeakouluopiskelijoiden yhteiseksi etujärjestöksi. Sen toiminta kuitenkin lakkautet-tiin jo vuonna 1994. Vuonna 1996 opiskelijajärjestöt perustivat uuden valtakunnallisen amk-opiskelijoiden etujärjestön Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijoiden Liitto SAMOK ry:n, joka myöhemmin muutti nimensä Opiskelijakuntien Liitto SAMOK:ksi. Ammattikorkeakoulun vakiintuessa paikallisten opiskelijayhdistysten yhteiseksi neuvottelukunnaksi perustettiin Pohjois-Savon ammattikorkeakoulun oppilaskuntien neuvottelukunta, joka jatkoi myöhemmin toimintaansa Pohjois-Savon ammattikorkeakoulun opiskelijakunta PSAKO ry:nä. Ammattikorkeakoulun tulon seurauksena opiskelijakunnat saivat lakisääteisen aseman sekä henkilöjäsenyyden opiskelijakuntaan. Pohjois-Savon ammattikor-keakoulun nimenvaihdoksen myötä PSAKO ry muutti nimensä Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAVOTTA ry:ksija myöhemmin SAVOTTA:ksi. SAVOTTAn aloittaessa toimintaansa vuonna 2005 sen luomisessa oli vakavia ristiriitoja ja jäsenistömme edut olivat vaarassa, joten KUTOP päätti liittyä jäseneksi Ammattikorkea-kouluopiskelijat SARKA ry:een. Opiskelijakunnan toiminnassa mukana olleiden henkilöstövaihdosten ja useiden neuvottelujen jälkeen KUTOP ja SAVOTTA päättivät tehdä taas yhteistyötä syksystä 2007 alkaen ja KUTOPista tuli SAVOTTAn sääntömääräinen kunniajäsen. Sopimuksen mukaan tekniikan opiskelijat voivat liittyä samanaikaisesti samalla jäsenmaksulla sekä KUTOPiin että SAVOTTAan, kaikkien Opistotien kampuksella opiskelevien opiskelijoiden jäsenpalveluasioiden hoitaminen säilyy KUTOPilla ja KUTOP säilyttää itsenäisyyden. Muut kuin tekniikan alan amk-opiskelijat voivat liittyä KUTOPin kannatusjäseneksi.

KUTOPin toiminta on ollut varsin monipuolista ja laaja-alaista vuosikymmenten ajan. Yhdistys on mm. valmistanut omaa opiskelijakalenteria ja päättävien luokkien kurssijulkaisua, toiminut yhdyssiteenä opiskelijoiden ja opetukseen vaikuttavien henkilöiden välisissä asioissa, tehnyt opiskelijatyytyväisyyskyselyjä, valvonut opintososiaalisten etujen toteutumista, edesauttanut kansainvälisten opiskelijoiden sopeutumista kuopiolaiseen opiskelijaympäristöön, järjestänyt vaihto-opiskelijoille tutustumismatkoja eripuolelle Suomea ja naapurimaihin, hankkinut ja lainannut vaihto-opiskelijoille survival kit–paketteja, ylläpitänyt koerekisteriä paperiversiona sekä sähköisessä muodossa, tiedottanut toimeentulotukeen liittyvistä asioista, järjestänyt iltasalivalvonnan koulun liikuntatiloihin mahdollistaakseen liikuntasalin iltakäytön, hankkinut erilaisia liikuntavälineitä liikuntasaliin, järjestänyt laskettelureissuja, maksanut jäseniensä puolesta osan uimahallin sekä keilahallin käyttömaksusta, järjestänyt sähly-, footsal- ja jalkapallocupeja sekä muita liikuntatapahtumia, järjestänyt jalkapallo-, kaukalopallo- ja jääkiekkovuoroja, järjestänyt Tursajaiset ja Potkijaiset sekä muita opiskelijabileitä, järjestänyt pilkkikisamatkoja valtakunnallisiin pilkkikisoihin, valmistanut viihteellistä Neurotica-lehteä, tiedottanut opiskelijoita koskevista asioista viikko-, kuukausi- ja kvartaali-tiedotteilla, järjestänyt vuodenopettaja-äänestyksen, ollut mukana järjestämässä verenluovutusta, kutsunut koolle ”rehtorikahveja”, tilannut Aku Ankkaa ja Savon Sanomia jäsenistönsä luettavaksi, kunnostanut ja lainannut polkupyöriä vaihto-opiskelijoille, ylläpitänyt valokuvaus-, bändi- ja fermentaatiokerhoa sekä järjestänyt aika-ajoin vanhojen hallitusten tapaamisia.

KUTOP on yhteistyössä muiden paikallisten opiskelijajärjestöjen kanssa järjestänyt mm. Cocktail-piirin bileitä, Winterfest-talvitapahtumaa, Akateemista Starttia, Maakunta-excursiota, Vapputapahtumia, Kauppakadun Improa, Opiskelijabileitä sekä muita opiskelijatapahtumia. Kahdeksankymmentäluvun lopusta yhdeksänkymmentäluvun alkuun Kuopiolaisten opiskelijayhdistysten yhteisistä opiskelijatapahtumien järjestämisestä vastasi Kuopiolaisten opiskelijayhdistysten yhteistyöelin Kukeli Ry.

Vuosina 1991-1999 järjestettiin 24 TL-talvitapahtuma , jonka taloudesta ja järjestelyistä vastasi KUTOP, mutta yhteistyötä tehtiin Opiskelijoiden Liikuntaliitto (OLL) ry:n, Kuopion yliopiston ylioppilaskunnan ja myös muiden kuopiolaisten opiskelijayhdistysten kanssa. Tapahtuma keräsi parhaimmillaan yli 2800 osallistujaa ympäri Suomen. Tapahtuman yhteydessä järjestettiin myös opiskelijoiden SM-hiihdot. Tapahtuman järjestämisen katsottiin vievän liikaa voimavaroja muulta toiminnalta kasvaessaan vuosi vuodelta laajemmaksi tapahtumaksi, jonka vuoksi tapahtuman järjestelyoikeudet luovutettiin v. 2000 tapahtumaa varten perustetulle 24 Tuntia Lunta ry:lle. Tapahtuman järjestäminen loppui kuitenkin jo parin vuoden jälkeen kun sen tapahtumajärjestelyt olivat siirtyneet ulkopuoliselle organisaatiolle.

KUTOP on tarjonnut vuosien aikana runsaasti erilaisia palveluita ja jäsenetuja opiskelijoille, esim. ruokala-kahviopalvelut ja siihen liittyvät jäsenedut v. 1986-2009, kahviopalvelut Technopoliksella v. 2002-2009, kirjakauppa- ja monistamopalvelut sekä niihin liittyvät jäsenedut, laskettelulippujen vuokraus Huippupaikkojen (Tahko, Kasurila, Vuokatti) kohteisiin, Hyvien Kuvien sekä Finnkinon jäsenhintaiset elokuvaliput, KalPan, KUPSin, Sammon yms. jäsenhintaiset liput, salibandyn harrastajien tukeminen Salibandyliiton jäsenyyden kautta, uimahallin ja keilahallin käyntimaksutuet, jalkapallovuoro Kuopiohallissa, jääkiekko- ja jääpallovuorot Kuopion Jäähallissa, pääsyliput eri opiskelijatilaisuuksiin, laskettelureissut Tahkolle, opiskelijahaalarit ja haalarimerkit, jäsenistön tukeminen opiskelijoiden SM-kisoissa sekä luokkien excursioavustukset. Palveluita on tarjottu myös mm. toimimalla Savon Sanomien sekä vakuutusyhtiö Sammon asioimistona, ylläpitämällä yleisöpuhelinta sekä kahvi- ja limppariautomaatteja Opistotiellä.

Taloudellisten toimintojen turvin maksuvalmius ja taloudellinen tilanne on saatu sellaiseksi, jotta yhdistyksen jatkuvuus on taattu, opiskelijoille on pystytty tarjoamaan runsaasti palveluja sekä jäsenetuja ja yhdistystoimintaa on pystytty harjoittamaan monipuolisesti. Myös opiskelijayhdistyksen järjestäytymisaste on saatu pysymään korkeana koko toiminta-ajan. Henkilökunnan määrä on vaihdellut 15-1 henkilöön, vaihtuvuus on ollut kuitenkin erittäin vähäistä.

Retkeilymaja- /retkeilyhotellitoiminta lopetettiin kannattamattomana vuonna 1995.
Syksyllä 1995 luovuttiin omista kopiokoneista ja kopiopalvelut siirryttiin ostamaan ulkopuoliselta kopiointilaitokselta, jolloin säästettiin opiskelijoiden työmäärää ja monisteiden hinnat pystyttiin pitämään opiskelijoille edullisina. Kopioita otettiin kauttamme enimmillään yli kaksi miljoona kappaletta. Nykyisin opiskelijat saavat tulostuskiintiön ammattikorkeakoululta ja heillä on käytössään tulostusvälineet oppilaitoksen puolesta.

Opiskelijayhdistys on hankkinut vuosien aikana jäsenistönsä vuokrattavaksi neljä asunto-osaketta, joista kaksi saunallista kaksiota sijaitsee keskusta-alueella, yksi kaksio Puijonlaaksossa ja yksi Lehtoniemessä. Hyvin menestynyt ja yleisesti pidetty ruokala-kahviotoiminta sekä Technopoliksen kahviotoiminta päättyi vuonna 2009 kilpailutuksen seurauksena ammattikorkeakoulun halutessa toimijaksi ison ketjun.

Kirjakauppatoimintaa ylläpidetään edelleen. Kirjakauppa toimii tällä hetkellä opiskelijoille tärkeänä palvelupisteenä, jossa hoidetaan kaikkien Opistotien kampuksella opiskelevien jäsenyys- ja opiskelijakorttiasiat, sieltä voi tilata oppikirjoja, sieltä voi ostaa opiskelutarvikkeita, lisätulostuskrediittiä, opiskelijatapahtumien lippuja, laskettelu- ja elokuvalippuja, opiskelijahaalarit sekä siellä hoidetaan korkeakoululiikuntakonseptin SYKETTÄ-tarrojen myynti sekä kulkuavainten lainaus.

Tekun Opiskelijayhdistyksen sekä muutaman vuoden Opistotiellä opiskelleiden tradenomiopiskelijoiden käytössä olleet riittävän kokoiset ja aktiivista opiskelijatoimintaa hyvin palvelleet tilat ruokalan takana jouduttiin luovuttamaan terveydenhuoltoalan opiskelijoiden Vire Torin toimintaan v. 2014. Kirjakaupaksi saimme pääaulan läheisyydestä erittäin pienen, mutta muuten toimivan ennen opettajanhuoneena toimineen tilan ja opiskelijatiloiksi muotoilun opiskelijoiden kanssa yhteiskäyttöön tuli luokkatila kolmannesta kerroksesta.

Kuopion Tekun Opiskelijayhdistys ry KUTOP toiminta on jatkunut menestyksellisesti jo 30 vuotta ja yhdistys jatkaa toimintaansa edelleen.