Historia

History

KUTOPin aikajana

The Timeline of KUTOP

Kunniajäsenet

Honorary Members

Kuopion Tekun Opiskelijayhdistys ry:n sääntöjen mukaan:

“Opiskelijayhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka huomattavalla tavalla on edistänyt opiskelijayhdistyksen tarkoitusperiä tai jolle opiskelijayhdistys haluaa erityisesti osoittaa kunnioitustaan.”

Kuopion Tekun Opiskelijayhdistys ry:n 22.11.2016 pidetyssä sääntömääräisessä yhdistyksen vuosikokouksessa on päätetty kutsua kunniajäseneksi seuraavat henkilöt:

1) Kuopion Tekun Opiskelijayhdistys ry:n perustava hallitus: Viljo Kumpulainen, Markku Martikainen, Timo Venho, Pekka Vornanen, Anna-Riikka Vuorikari, Juhani Paavolainen, Ari Reinikainen ja Esa Kauppinen

2) Toiminnanjohtaja Teija Koivuselkä

According to the rules of KUTOP:

"A meeting of the student association may invite as an honorary member a person who has made a significant contribution to the purpose of the student association or to whom the student association wishes to pay special respect."

At the regular annual meeting of KUTOP held on November 22, 2016, it has been decided to invite the following persons as honorary members:

1) The founding board of the Kuopio Student Association: Viljo Kumpulainen, Markku Martikainen, Timo Venho, Pekka Vornanen, Anna-Riikka Vuorikari, Juhani Paavolainen, Ari Reinikainen and Esa Kauppinen

2) Executive Director Teija Koivuselkä