Kuopion Tekun Opiskelijayhdistys (KUTOP)

Jäsenille

Jäsenyys

Tekniikan Kuopion yksikön AMK-tutkintoa suorittavat opiskelijat voivat liittyä Kuopion Tekun Opiskelijayhdistys ry KUTOPin ja samalla Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAVOTTA:n jäseneksi maksamalla jäsenmaksun KUTOP:n kirjakauppaan.

Jäsenmaksu uudelle jäsenelle:

 • 80 euroa koko säännönmukaiselle opiskeluajalle (4 vuotta)
 • 27 euroa , jos haluat liittyä vain vuodeksi
 • Jos opintosi keskeytyvät, jäsenmaksu palautetaan jäljellä olevista täysistä vuosista pyydettäessä.

Muotoilun opiskelijat voivat liittyä jäseneksi Kuopion Muotoilun opiskelijat Mutka ry:een ja samalla Savonia-amk:n opiskelijakuntaan. Muotoilun opiskelijat voivat liittyä lisäksi KUTOPin kannatusjäseneksi maksamalla 5 euron kannatusjäsenmaksun, jolloin he ovat oikeutettuja myös KUTOPin tarjoamiin jäsenetuihin.

Opiskelijakortti

Opintojen alussa jokainen AMK-tutkintoa suorittava opiskelija saa veloituksetta valtakunnallisen opiskelijakortin, joka toimii Savonia-AMK:n sisällä mm. kirjasto- ja tulostuskorttina sekä lukuvuositarralla ateriakorttina. Opiskelijakorttikuvaukset järjestetään luokittain heti alkusyksystä ja niistä tiedotetaan erikseen.

Saadaksesi käyttöösi kaikki opiskelija-alennukset ja -edut tarvitset korttiisi lukuvuosi-/lukukausi-/järjestön jäsenyyttä osoittavan tarran. Tarrat saat liittymällä KUTOPin ja SAVOTTAn jäseneksi ja maksamalla jäsenmaksun.

Jäsenedut

Jäsenetuja ovat mm.

 • valtakunnalliset jäsenedut (esim. VR:n ja Matkahuollon alennukset)
 • opiskelijakalenteri
 • Savon Sanomien 2 kk:n tilaus veloituksetta
 • jäsenhintaiset elokuvaliput
 • paikallisten liikkeiden opiskelija-alennukset (ks. opiskelijankuopio.fi)
 • KUTOPin haalarit jäsenhintaan
 • kirjakaupasta oppikirjat ja opiskelutarvikkeet jäsenhintaan
 • jäsenhintaiset KUTOPin järjestämät tapahtumat

Tietosuoja

Kuopion Tekun Opiskelijayhdistys ry (KUTOP) on sitoutunut suojaamaan jäsentensä yksityisyyttä kulloinkin voimassa olevan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Henkilötietojen käsittely perustuu ensisijassa henkilön antamaan suostumukseen liittyen jäsenyyteen, opiskelijaedustajana tai aktiivina toimimiseen tai opiskelijoiden palveluihin.
Kuopion Tekun Opiskelijayhdistys ry:n tietosuojaselosteissa on kerrottu tarkemmin, miten, missä ja millä perusteilla henkilötietoja käsitellään. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterinpitäjältä, mitä tietoja hänestä on kerätty. Rekisteröity voi myös halutessaan vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista, oikaisua tai poistoa rekisterinpitäjältä kirjallisella korjausvaatimuksella.
Tietosuojaan liittyvien asioiden käsittelyaika on kolme kuukautta (3 kk) lomakkeen vastaanottamis- tai saapumispäivästä.